Druh: Strakapoud velký (Dendrocopos major)

Kategorie: Šplhavci

Podkategorie: Ptáci

Objednací číslo: 0603svw

Komentář: 190518