Domů » Co se zraněným živočichem

Co se zraněným živočichem – obecné zásady pomoci.

Vždy přemýšlejte, zda je nutná pomoc člověka.

Nalezená ptáčata vyzvedněte na vyvýšené místo (větev, římsu atd.), matka je najde a nakrmí.

Na srnčata, kolouchy či malé zajíčky nesahejte,nechte je na místě, matka bývá nedaleko a postará se o ně.

Sbírejte jen viditelně poraněná zvířata.

Nenechávejte si v péči mláďata volně žijících živočichů bez odborné konzultace, jako domácí mazlíčci jsou nevhodní a často se pak stávají nebezpeční svému okolí.

Dodržujte hygienu. Nemocné zvíře oddělte od svých vlastních zvířat a dětí.Používejte osobní ochranné pomůcky – rukavice, roušku atd.

V případě jakékoliv pochybnosti nás kontaktujte.

Nesahejte na nás!Nesahejte na nás!