Domů » Adopce zvířat

Vážení příznivci,

děkujeme Vám za ochotu podpořit některé ze zvířat.Zde jsou základní informace o možnostech adopce. Adopce jsou formou dobrovolného sponzorského daru.


Pravidla pro adopci živočicha:

  • Adoptovat je možné kteréhokoliv živočicha uvedeného v seznamu, jenž se trvale nachází v záchranné stanici.
  • Pro každého živočicha je stanovena minimální cena, která však zdaleka nezahrnuje celkové náklady na jeho péči v záchranné stanici.
  • Živočicha je možno si adoptovat na dobu jednoho roku, popřípadě půl roku.
  • Každý dárce obdrží certifikát o adopci. Jméno dárce bude uvedeno na štítku na voliéře a v Seznamu živočichů k adopci.
  • Některé fotografie jsou pouze ilustrační a nejedná se přímo o živočicha, který se v záchranné stanici nachází.
  • Pokud si některého ze živočichů chcete adoptovat,kontaktujte nás pomocí e-mailu: csop.makov@gmail.com a napište, o jaký druh máte zájem.
  • Jednoho živočicha si může adoptovat více osob, pokud by měl někdo zájem o „výhradní“ adopci, cena se navyšuje o 50 %.
  • Adoptovat živočicha si může např. firma, třída, celá škola, kolektiv. Adopci můžete věnovat také jako dárek.

Způsob platby:

  • v hotovosti v záchranné stanici
  • převodem na náš účet č. 643001349/0800, var. symbol 1802. Do textové poznámky je nutné napsat druh adoptovaného zvířete.

Dar je daňově odečitatelnou položkou a na přání Vám rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad.

Vzor certifikátu

všechna ostaní zvířata, která se k nám chodí krmit zadarmo :-)
1 000 Kč/rok

adopce: Martina a Martin Ptáčníkovi
adopce: Jiřina Rubnerová

 

Bukač velký
5 000 Kč/rok

Přijat v roce 2015 s trvalým poškozením opeření.
Umístěn v expoziční část stanice.

adopce: Lenka Špačková
adopce: ZŠ a MŠ Cehnice

 

Volavka bílá, Sněhurka
5 000 Kč/rok

Přijata v roce 2015 s poraněním křídla. Návrat do přírody již není možný.
Umístěna v expoziční části stanice.

adopce: Lenka Špačková

 

Kavka obecná
1 500 Kč/rok

Poraněné křídlo, bez možnosti návratu do přírody.
Umístěna v expoziční části stanice.

adopce: Jarča Cilichová

 

Moták pochop
4 500 Kč/rok

Poraněn při zemědělské sklizni, chybí mu část křídla.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Milan Kos

 

Sokol stěhovavý
4 500 Kč/rok

Samec, trvale poškozené oko.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Sokol Písek, odbor všestrannosti

 

Kos černý
1 000 Kč/rok

Poranění nohy.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Kateřina Böhmová

 

Sojka obecná
1 500 Kč/rok

Trvalé poranění křídla, bez možnosti vypuštění.
Umístěna v expoziční části stanice.

adopce: Pavel a Radka Brahovi

 

Králík divoký
2 500 Kč/rok

Ochočený jedinec, nelze vypustit.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Martina Bláhová

 

Krahujec obecný
3 500 Kč/rok

Zlomenina křídla, bez možnosti vypuštění.
Umístěn v expoziční části stanice.

adpce: Milan Kos

 

Ježek západní
1 500 Kč/rok

Zimující jedinci.

adopce: Markéta Secká

 

Labuť velká, Barunek
4 000 Kč/rok

Labuť je ve stanici od roku 2013. V obci Ražice narazila na dráty elektrického vedení a nyní má amputované celé křídlo.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Jana Haičmanová

 

Krkavec velký
5 000 Kč/rok

Přijat jako ochočený jedinec, nelze vypustit do přírody.
Umístěn v expoziční části stanice.

Anna & Daniela & Zdeněk, Krupičkovi z Písku

 

Výr velký, Kuba
5 000 Kč/rok

Ve stanici od roku 1994, nejstarší zvíře ve stanici. Odchován člověkem, bez možnosti vypuštění.
Umístěn v expoziční části stanice.

výhradní adopce: Vašek, Veronika a Adámek Riedlovi

 

Výr velký
5 000 Kč/rok

Samice s poraněním pravého křídla. Trvalý handicap bez možnosti návratu zpět do přírody.

adopce: s. n. o. p. cz a.s.

 

Výr velký, Andulka
5 000 Kč/rok

Samice s poraněním oka. V případě vyléčení bude navrácena zpět do přírody.

adopce: Pavlína Bohánská

 

Sova pálená, Adélka
3 000 Kč/rok

Drobné poranění oka.

adopce: Jarča Cilichová

 

Luňák červený
4 000 Kč/rok

Amputace křídla, bez možnosti vypuštění.
Umístěn v expoziční části stanice.

 

Zajíc polní
2 500 Kč/rok

Posečen sekačkou, nemá oko.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: s. n. o. p. cz a.s.

 

Bažant obecný
2 500 Kč/rok

Samice, postřelená, chybí část křídla.
Umístěna v expoziční části stanice.

adopce: Alena Szabová

 

Poštolka obecná
3 000 Kč/rok

 

Sýček obecný
3 000 Kč/rok

nyní není ve stanici

 

Jestřáb lesní
4 500 Kč/rok

Amputace části křídla, bez možnosti vypuštění.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: obec Zhoř

 

Kalous ušatý
2500 Kč/rok

Poranění křídla, nelze vypustit do přírody.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Pavlína Bohánská

 

Včelojed lesní
5 000 Kč/rok

Amputace křídla, nelze vypustit zpět.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Tereza a Petr Brožovi

 

Vydra říční, Matýsek
8 000 Kč/rok

Ve stanici od roku 2004, přijat jako opuštěné mládě, dokrmen ručně, nelze vypustit. Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: ZŠ a MŠ Čížová, Ondráčkovi

 

Čáp bílý, Maruška
8 000 Kč/rok

Samice je ve stanici od roku 2011. Má poraněné křídlo. Trvalý handicap. Do letošního roku odchovala s čápem Honzíkem 15 zdravých mláďat.
Umístěna v expoziční části stanice.

adopce: Jana Rubnerová
adopce: s. n. o. p. cz a.s.

 

Čáp bílý, Honzík
8 000 Kč/rok

Samec je ve stanici od roku 2003. Má poraněné křídlo. Trvalý handicap. Do letošního roku odchoval 41 zdravých mláďat.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Tomáš Vaněček, Jana Rubnerová, MŠ Šilhova, BLATNÁ, Verena Mathis

 

Lyska černá
2 000 Kč/rok

adopce: Jiřina Rubnerová

 

Čáp černý, Tonda
10 000 Kč/rok

Samec černého čápa má poraněné křídlo a nelze ho vypustit do přírody. V současnosti je v nové zasíťované voliéře s jezírkem.

adopce: Tomáš Bajer
adopce: Jan Ponický
adopce: s. n. o. p. cz a.s.

 

Čáp černý, Tonička
10 000 Kč/rok

Samice je ve stanici od roku 2014. Má drobné poranění křídla, trvalý handicap. V současnosti je v nové zasíťované voliéře s jezírkem.

adopce: Marika, Verena Mathis

 

Husa velká
3 000 Kč/rok

Přijatá v roce 2015 jako ochočená, bez možnosti vypuštění do přírody.

adopce: Linda Novotná a Zuzana Dvořáková

 

Husa velká, Vendulka
3 000 Kč/rok

Samice s amputací části křídla. Spolu s houserem Vendelínem v roce 2015 odchovali 5 mláďat, která jsme vypustili do přírody. Umístěna v expoziční části stanice.

 

Husa velká, Vendelín
3 000 Kč/rok
Samec má poraněné křídlo od nárazu na dráty elektrického vedení, trvalý handicap. Spolu s husou Vendulkou v roce 2015 odchovali 5 mláďat, která jsme vypustili do přírody. Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Veronika Jelínková

 

Morčák velký
3 000 Kč/rok

Samec s poraněným křídlem bez možnosti návratu do přírody.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Linda Novotná

 

Káně lesní
4 500 Kč/rok

adopce: s. n. o. p. cz a.s.

 

Káně rousná
4 500 Kč/rok

Sražena autem, trvalý defekt křídla bez možnosti vypuštění.
Umístěna v expoziční části stanice.

 

Puštík obecný
3 500 Kč/rok

adopce: Anička, Honzík, Ája, Láďa z Písku

 

Puštík obecný, Rozárka
3 500 Kč/rok

Ve stanici je od roku 2012, má trvale poškozené oko, bez možnosti vypuštění. Umístěn v expoziční části.

adopce: Leuzzi Giovanna Patricia, Ondráčkovi

 

Veverka obecná
3 500 Kč/rok

adopce: Štěpán, Ondřej a Matěj Vojáčkovi

 

Srna, Lízinka
5 000 Kč/rok

Samice odchována na kozím mléce, ochočená, nelze vypustit do přírody.
Umístěna v expoziční části stanice.

výhradní adopce: Maru K.

 

Srna, Drnka
5 000 Kč/rok

Samice odchována na kozím mléce, ochočená, nelze vypustit do přírody.
Umístěna v expoziční části stanice.

výhradní adopce: Denisa Mišianová

 

Straka obecná
2 500 Kč/rok

Přijata jako ochočené krotké mládě, nelze vypustit zpět do přírody.
Umístěna v expoziční části stanice.

 

Sovice sněžná
5 000 Kč/rok

adopce: Ivana Barvínková

 

Ostříž lesní
4 000 Kč/rok

nyní není ve stanici

 

Kachnička mandarínská
2 000 Kč/rok

nyní není ve stanici

 

Kachna divoká
2 000 Kč/rok

Samec s poraněným křídlem od postřelení, trvalý handicap.
Umístěn v expoziční části stanice.

adopce: Jitka Nováková

 

Polák chocholačka, Matylda
2 000 Kč/rok

adopce: Alena Nekolová

 

Polák chocholačka, Matýsek
2 000 Kč/rok

adopce: Alice Roubíčková
adopce: Barbora Gajdušková

 

Ostralka štíhlá
2 000 Kč/rok

nyní není ve stanici

 

Čírka obecná
2 000 Kč/rok

 

Holub hřivnáč
2 000 Kč/rok

adopce: Věra Gajdušková

 

Stehlík obecný
1 000 Kč/rok

adopce: Alena Nekolová

 

Špaček obecný
1 000 Kč/rok

nyní není ve stanici

 

Čížek lesní
1 000 Kč/rok

adopce: Věra Vrbová

 

Křepelka polní
1 500 Kč/rok

adopce: Alena Szabová

 

Koroptev polní
2 500 Kč/rok

 

Hrdlička zahradní
1 000 Kč/rok

adopce: Marie Křenová

 

Hýl obecný
1 000 Kč/rok

adopce: Věra Kopalová